Participativní rozpočet Občane, zapoj se! - hlasování 2021

Celkem záznamů v průzkumu : 546

Výsledky
Počet záznamů v tomto dotazu:546
Celkem záznamů v průzkumu:546
Procent z celku:100.00%
 
Souhrn G3Q00001
Uveďte své pohlaví
Odpověď Počet Procenta
Žena (F) 305 55.86%  
Muž (M) 175 32.05%  
Bez odpovědi 1 0.18%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 65 11.90%  

Souhrn G3Q00002
Váš věk
Odpověď Počet Procenta
do 19 let (A1) 10 1.83%  
20 - 25 let (A2) 3 0.55%  
26 - 35 let (A3) 136 24.91%  
36 - 45 let (A4) 197 36.08%  
46 - 60 let (A5) 92 16.85%  
60 + let (A6) 42 7.69%  
Bez odpovědi 1 0.18%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 65 11.90%