Participativní rozpočet Občane, zapoj se! - hlasování 2022

Celkem záznamů v průzkumu : 164

Výsledky
Počet záznamů v tomto dotazu:164
Celkem záznamů v průzkumu:164
Procent z celku:100.00%
 
Souhrn G3Q00001
Uveďte své pohlaví
Odpověď Počet Procenta
Žena (F) 83 50.61%  
Muž (M) 64 39.02%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 17 10.37%  

Souhrn G3Q00002
Váš věk
Odpověď Počet Procenta
méně než 15 (A1) 1 0.61%  
15 - 18 let (A2) 0 0.00%  
19 - 25 let (A3) 3 1.83%  
26 - 35 let (A4) 39 23.78%  
36 - 45 let (A5) 62 37.80%  
46 - 60 let (A6) 29 17.68%  
60 + let (A7) 13 7.93%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 17 10.37%  

Souhrn Vztah
Vztah k MČ Praha 15
Odpověď Počet Procenta
bydlím zde (SQ001) 138 84.15%  
pracuji zde (SQ002) 12 7.32%  
studuji zde (SQ003) 1 0.61%  
trávím zde volný čas (SQ004) 44 26.83%  
jiné (SQ005) 6 3.66%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 17 10.37%  

Souhrn Bydliste
Máte v MČ Praha 15 trvalé bydliště?
Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 127 77.44%  
Ne (N) 11 6.71%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 26 15.85%  

Souhrn G3Q00003
V jaké katastrální části bydlíte?
Odpověď Počet Procenta
Hostivař (A1) 93 56.71%  
Horní Měcholupy (A2) 45 27.44%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 26 15.85%  

Souhrn Zpusobinformace
Jak jste se dozvěděl(a) o hlasování v projektu Občane, zapoj se?
Odpověď Počet Procenta
z webových stránek MČ Praha 15 (web) 23 14.02%  
z facebooku (fb) 27 16.46%  
z tištěného Hlasatele (zpravodaj) 16 9.76%  
z plakátů (plakat) 4 2.44%  
od navrhovatelů projektů (navrhovatel) 15 9.15%  
od přátel nebo jiných osob (pratele) 21 12.80%  
z Mobilního rozhlasu (rozhlas) 60 36.59%  
od dětí ze školy (skolaci) 2 1.22%  
prostřednictvím školy (skola) 1 0.61%  
z webových stránek Občane, zapoj se! (web2) 13 7.93%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 17 10.37%