Participativní rozpočet Občane, zapoj se! - hlasování 2022

Celkem záznamů v průzkumu : 285

Výsledky
Počet záznamů v tomto dotazu:285
Celkem záznamů v průzkumu:285
Procent z celku:100.00%
 
Souhrn G3Q00001
Uveďte své pohlaví
Odpověď Počet Procenta
Žena (F) 158 55.44%  
Muž (M) 103 36.14%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 24 8.42%  

Souhrn G3Q00002
Váš věk
Odpověď Počet Procenta
méně než 15 (A1) 1 0.35%  
15 - 18 let (A2) 0 0.00%  
19 - 25 let (A3) 10 3.51%  
26 - 35 let (A4) 67 23.51%  
36 - 45 let (A5) 106 37.19%  
46 - 60 let (A6) 49 17.19%  
60 + let (A7) 28 9.82%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 24 8.42%  

Souhrn Vztah
Vztah k MČ Praha 15
Odpověď Počet Procenta
bydlím zde (SQ001) 248 87.02%  
pracuji zde (SQ002) 24 8.42%  
studuji zde (SQ003) 2 0.70%  
trávím zde volný čas (SQ004) 84 29.47%  
jiné (SQ005) 7 2.46%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 24 8.42%  

Souhrn Bydliste
Máte v MČ Praha 15 trvalé bydliště?
Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 225 78.95%  
Ne (N) 23 8.07%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 37 12.98%  

Souhrn G3Q00003
V jaké katastrální části bydlíte?
Odpověď Počet Procenta
Hostivař (A1) 162 56.84%  
Horní Měcholupy (A2) 86 30.18%  
Bez odpovědi 0 0.00%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 37 12.98%  

Souhrn Zpusobinformace
Jak jste se dozvěděl(a) o hlasování v projektu Občane, zapoj se?
Odpověď Počet Procenta
z webových stránek MČ Praha 15 (web) 48 16.84%  
z facebooku (fb) 61 21.40%  
z tištěného Hlasatele (zpravodaj) 28 9.82%  
z plakátů (plakat) 21 7.37%  
od navrhovatelů projektů (navrhovatel) 18 6.32%  
od přátel nebo jiných osob (pratele) 34 11.93%  
z Mobilního rozhlasu (rozhlas) 102 35.79%  
od dětí ze školy (skolaci) 4 1.40%  
prostřednictvím školy (skola) 3 1.05%  
z webových stránek Občane, zapoj se! (web2) 17 5.96%  
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 24 8.42%